Văn khấn

Từ khóa:

Văn khấn vái lễ Cải Cát
Văn khấn khi dời mộ

Văn khấn - (27/10/2014 05:17:00)

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)
Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ

Văn khấn - (18/02/2015 10:15:00)

Văn khấn Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)
Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.

Văn khấn - (20/04/2015 01:00:00)

Lễ cũng mụ (cúng đầy tháng)
Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai)

Văn khấn - (18/10/2014 09:56:00)

Văn khấn Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)
Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ).

Văn khấn - (30/09/2014 03:32:00)


Trang 2 của 3