Văn khấn

Từ khóa:

Cách làm bát hương tại nhà
Bát hương làm một phần rất quan trọng trong việc thờ cúng của người Việt

Văn khấn - (16/02/2015 07:28:00)

Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu
Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh trong đó có sao vận tốt, lại có sao vận xấu.

Văn khấn - (15/02/2015 07:37:00)

Văn cúng tết đoan ngọ
Ngày Tết Đoan Ngọ còn gọi là ngày Giết Sâu Bọ.

Văn khấn - (08/08/2014 04:37:00)

Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng
Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên.

Văn khấn - (19/04/2015 09:04:00)

Văn khấn tại Chùa
Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay.

Văn khấn - (21/02/2015 02:05:00)

Cách cúng Giải hạn tam tai
Đây là cách cúng giải hạn của người xưa (cách này có phần hơi tỉ mỉ quá. Thực ra đối với các vị thần nói chung chỉ cần ý tâm nghiêm chỉnh là ứng, lễ tại tâm, lấy công đức làm lễ là chuẩn nhất)

Văn khấn - (17/02/2015 07:59:00)

Các bài khấn trong Rằm tháng 7
Cúng rằm tháng 7 còn gọi là Cúng Tết Trung Nguyên hay cúng lễ Vu Lan là lễ cúng lễ siêu thoát cho người đã khuất, cầu bình an cho gia đình.

Văn khấn - (04/08/2014 03:52:00)


Trang 1 của 4