THƯ VIỆN TỔNG HỢP

Từ khóa:

Cách cúng Giải hạn tam tai
Đây là cách cúng giải hạn của người xưa (cách này có phần hơi tỉ mỉ quá. Thực ra đối với các vị thần nói chung chỉ cần ý tâm nghiêm chỉnh là ứng, lễ tại tâm, lấy công đức làm lễ là chuẩn nhất)

Văn khấn - (17/02/2015 07:59:00)


Trang 1 của 1